Restrukturyzacja zadłużeń

Adwokaci i Radcowie Prawni naszej Kancelarii od prawie 20 lat skutecznie realizują restrukturyzacje firm i zadłużeń indywidualnych. Oddłużają, negocjują i zawierają z wierzycielami ugody korzystne dla obu stron, wydłużają okresy spłaty wierzytelności, wstrzymują, zawieszają i umarzają licytacje oraz egzekucje komornicze. Zajmują się także ochroną prawną firm i ich majątków, pozyskują nowych inwestorów oraz fundusze, przeprowadzają fuzje, wstrzymują i umarzają licytacje aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, przygotowują procesy prywatyzacyjne, a także w ostateczności prowadzą postępowania upadłościowe.

Dzięki tym działaniom dorobek wielu pokoleń zostaje w rodzinie, a pracownicy danego przedsiębiorstwa nie muszą obawiać się o utratę pracy.